Powietrze zasysane przez sprężarkę może być dość wilgotne, a jeśli malujesz w wilgotnym miejscu, może to mieć negatywny wpływ na wydajność farby. Większość sprężarek, które mogą osiągnąć odpowiednie ciśnienie, będzie miała wewnętrzny filtr, który pobiera wodę z powietrza wlotowego (wejściowego). Jeśli wilgotność jest wysoka, jest to bardzo ważne, podczas gdy jeśli jest niska, to jest mniej ważne. Jako najlepszą praktykę i aby uniknąć ryzyka, zawsze zalecamy korzystanie ze sprężarki z filtrem wody.