Typowa wartość twardości Shore’a D dla w pełni utwardzonego RAPTORA to 85.