“Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta podkładu epoksydowego dla powłoki nawierzchniowej. Po zagruntowaniu / utwardzeniu gruntu, należy powierzchnię przeszlifować papierem ściernym P280-P360 lub innym materiałem zalecanym przez producenta do nakładania farby nawierzchniowej, przedmuchać i ponownie wyczyścić w razie potrzeby przed nałożeniem RAPTOR.

UWAGA! Podkład 2K Epoksydowy (REP/1LK) można aplikować w technologii „mokro na mokro”. W takim przypadku, nakładamy RAPTOR bezpośrednio, bez szlifowania, na powierzchnię podkładu z zachowaniem odpowiedniego czasu między-warstwowego zaleconego przez producenta (zapoznaj się z kartą techniczną produktu).”